Frumusețe Răpitoare într-alt cer de poezie

Autor: Victoria Fătu Nalațiu

ISBN: 978-606-94001-3-5. Format 210 x 210 mm, 102 pagini 120 g/m2. Metodă de legare: Broșare. Copertă 300 g/m2.

Cititorule, o parte din viaţă  am îngrijit misterele ascunse-n cărţi.
Astăzi trec informaţiile, acumulate prin filtrul personal, încercând să cultiv binele; în acelaşi timp urmăresc şi mutaţiile artistice care revoluţionează mediul social:

„Semnele timpului” ne-au dezvăluit primatul vizualului, mutaţiile profunde care se produc  în transformările de amploare ale civilizaţiilor. Acestea ne trimit spre “faptul literar”, care îşi păstrează locul de frunte pe care-l merită, dar trebuie să se restrângă, pentru ca alături să se instaleze “faptul artistic”. Transformarea mediului social, “întărirea accelerată a fenomenelor ludice”, “domesticirea artei” ne trimit spre esenţializarea textelor scrise şi spre folosirea unui limbaj inteligibil, care este acceptat de “civilizaţia de oameni noi”. Aceştia gândesc mai simplu, mai imediat,cu altă rapiditate în acţiune. Cititorule, în cartea de faţă am unit, în spirală, arcuri de cerc, prin magia cuvintelor, cu ploaia gândurilor şi cu faptele ideilor înfometate (unele dintre acestea ţâşnesc din sângele verde şi se depărtează în nemărginire). Din ele am construit această carte într-o formă geometrică. De aceea, cititorule, ai dreptul să-mi pui întrebări, să cerni, să păstrezi din câmpul cărţii picăturile de rouă, care s-au ivit şi s-au aşezat în ea. Experienţa şi mutaţiile profunde, care mi-au luminat calea ,mi-au cimentat crezul că: „Bibliotecile sunt fântâni în salba curcubeului”, că ele deschid porţile dimineţii. Tot ele m-au făcut să înţeleg că: “Dacă solidul nu stă sub picioare, porţile eternităţii rămân zăvorâte”, iar reuşita deplină depinde şi de “Întruparea credinţei în faptele frumoase”.

Victoria Fătu Nalațiu